EDUCATOR

IN ENGLISH                    SUOMEKSI                    PÅ SVENSKA
Sonja Korkman. Photo: Jonas Kukkonen.

Sonja Korkman. Photo: Jonas Kukkonen.

Sonja Korkman teaches singing and piano and gives workshops in soundpainting and improvisation. She is a Master in Music, from the folk music department at the Sibelius-Academy, a Certified Soundpainter and a Certified Master Teacher in Balance in Phonation™ Voice Training in CCM and folkmusic. Over the years she has taught at the Sibelius-Academy, at firms, at public schools, at music schools and at kindergartens, among others. When teaching soundpainting and improvisation Sonja Korkman uses a variety of tools, including soundpainting, Keith Johnstone-techniques, as well as techniques based on Mihaly Csikszentmihalyis flow-theory. For a complete list of her past courses and workshops, go here.

Sonja Korkman offers education

FOR GROUPS

and

FOR INDIVIDUALS

For more detailed information in English, don’t hesitate to contact Sonja Korkman directly.

Extracts from a video workshop Sonja Korkman did with singers in 2021.

This slideshow requires JavaScript.

Sonja Korkman did a soundpainting workshop with IMP in 2011. The project ended with a demo and show at Luckan. Photos: Jorma Airola.

Suomeksi
Sonja Korkman. Photo: Jonas Kukkonen.

Sonja Korkman. Photo: Jonas Kukkonen.

Sonja Korkman opettaa laulua, pianoa, musiikin teoriaa sekä vetää soundpainting- ja improvisaatiokursseja. Hän on Sibelius-Akatemian kansanmusiikin osastolta valmistunut Musiikin Maisteri, valtuutettu soundpaintingopettaja ja -säveltäjä sekä Ritva Eerolan kehittämän Ääntöbalanssi™ harjoitusmenetelmän valtuutettu rytmimusiikin ja kansanlaulun opettaja (CMT). Korkman on opettanut mm Sibelius-Akatemiassa, yrityksissä, kouluissa, musiikkiopistoissa ja päiväkodeissa. Voit nähdä listan hänen opetuskokemuksestaan täällä.

Sonja Korkman tarjoaa

YKSITYISOPETUSTA

ja

RYHMÄOPETUSTA

Otteita videotyöpajasta, jonka Sonja Korkman veti laulajille 2021.

SOUNDPAINTING- JA IMPROVISAATIOTYÖPAJAT

Sonja KorkmanSoundpainting on hetkessä tapahtuvan esitystaiteen käsimerkkikieli, jonka keksi newyorkilainen säveltäjä Walter Thompson 1974. Nykyään soundpainting käsittää yli tuhat viittomaa, joiden avulla voi luoda sävellyksiä, koreografioita, dramaturgiaa tai muita taideteoksia itse esityshetkessä. Soundpaintingsäveltäjä antaa ryhmälleen ohjeita käsimerkein esityshetkessä ja ryhmä improvisoi annettujen ohjeiden puitteissa. Lisätietoja soundpaintingista kts. www.soundpainting.com.

Korkman käyttää opettaessaan paitsi soundpaintingiä, myös mm Keith Johnstonein harjoituksia ja Mihaly Csikszentmihalyin flow-teoriaan perustuvia harjoituksia.

Soundpainting- ja improvisaatiotyöpajat soveltuvat kaikille. Ne räätälöidään ryhmän tarpeiden ja toiveitten mukaan. Tavoitteet voivat olla puhtaasti taiteellisia tai liittyä esimerkiksi ryhmädynamiikkaan tai luovuuden, ongelmanratkaisukyvyn tai stressin hallinnan kehittämiseen. Työpajat eivät vaadi ennakko-osaamista eikä soittimia tai muita työvälineitä, mutta voivat sisältää niitä. Osallistujat voivat tehtävien toteuttamiseen käyttää esim soittimia, ääntä tai liikettä.

Sonja Korkman, Olavi Louhivuori & Kypärämäen musiikkiluokat from Sonja Korkman on Vimeo.

Osallistujien kokemuksia:

This slideshow requires JavaScript.

Ota yhteyttä Sonja Korkmaniin:

Takaisin valikkoon

På svenska
Sonja Korkman. Photo: Jonas Kukkonen.

Sonja Korkman. Photo: Jonas Kukkonen.

Sonja Korkman undervisar i sång, piano och musikteori och håller kurser i soundpainting och improvisation. Hon är musikmagister från Sibelius-Akademins folkmusikavdelning, är Certified Soundpainter och Certified Master Teacher i Balance in Phonation™ Voice Training för folksång och rytmmusik.

Sonja Korkman har undervisat bland annat vid Sibelius-Akademin, i grundskolor, musikskolor, daghem och företag. En koplett lista över hennes jobb som lärare går att se här.

Sonja Korkman erbjuder

INDIVIDUELL UNDERVISNING

och

GRUPPUNDERVISNING

Utdrag ur en videoverkstad Sonja Korkman gjorde med sångare 2021.

VERKSTÄDER I SOUNDPAINTING OCH IMPROVISATION

Sonja KorkmanSoundpainting är ett internationellt teckenspråk för tvärkonstnärlig live komposition. Språket är skapat av Walter Thompson för musiker, dansare, skådespelare och visuella konstnärer. Språket innehåller mer än 1 200 handtecken, med vilka livekompositören, soundpaintaren, kan ge scenartisterna direktiv om vilket slags material som efter hand önskas av dem. I sin undervisning använder Sonja Korkman förutom soundpainting, också bland annat Kieth Johnstone-tekniker samt övningar baserade på Mihaly Csikszentmihalyis flow-teori.

Soudpainting- och improvisationsverkstäderna passar alla. De skräddarsys enligt gruppens behov och önskemål. Målen kan vara rent konstnärliga, att utveckla deltagarnas kreativitet eller till exempel att stärka gruppandan eller att ge deltagarna verktyg för problemlösning, kommunikation och stresshantering. Verkstäderna kräver inga förhandskunskaper, inte heller instrument eller andra verktyg, men kan innehålla sådana. Deltagarna kan använda rörelse, ljud, tal eller instrument för att lösa de uppgifter som ges i verkstaden.

Soundpaintingstycket Pikkualkusoitto framfördes före Jyväskylän sinfoniaorkesteris Feel the beat! -konsert den 26 mars 2014 i teaterhusets vestibul i Jyväskylä. Föreställningen var en avslutningskonsert för Sonja Korkmans och Olavi Louhivuoris musikverkstad.

Några deltagares upplevelser:

Kirsti Tuuri, planerare vid Jyväskylä symfoniorkester, deltog i en verkstad som leddes av Sonja Korkman och Olavi Louhivuori i Jyväskylä 2014. Verkstaden var avsedd för musikklasser i årskurserna 5–6 i Kypärämäen koulu. Kirsti Tuuri kommenterar efteråt så här:

Det var otroligt att följa med hur Sonja Korkman arbetade med barnen. Som metod är soundpainting lysande. Med handtecknen håller Sonja Korkman barnen intensivt i sitt grepp och får dem att improvisera. Barnen trollar mödolöst fram ljudlandskap som klingar på många nivåer.

Sonja Korkman ledde en verkstad för assistenter för ledningen på Aalto-universitetet 2011. Mari Svahn, som arbetar med karriärutveckling inom Aalto-universitetet var med. Hon beskrev stämningen för Folkhälsans redaktör så här:

Jag tycker att verkstaden utvecklade en förtrolighet inom gruppen, en insikt om att vi kan lita på varandra. Det var roligt att se kolleger mera avslappnade och inte så låsta i sina yrkesroller.

(Ur artikeln Soundpainting öppnar upp på jobbet, Folkhälsan 2011/6.)

Tillbaka till menyn