Stort tack till Svenska Kulturfonden och Föreningen Konstsamfundet!

Sonja Korkman beviljades ett Kultur i tiden-bidrag på 2000€ för kompositionsarbete under våren och sommaren 2020 av låtar för Afrotysonia samt Sonja Korkmans soloprojekt. Stort tack!!

Svenska_kulturfonden_logo_horisontell_svart_RGBKonstsamfundet.001